Prekursorzy Schetynówek

Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy z Programu Wieloletniego pod nazwą ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011″ czyli potocznie zwanej Schetynówki.
Przebudowa drogi gminnej Popiołówka – Ostra Góra na odcinku o długości 2,6 km. Inwestycja zakończona została w roku 2009.
Ogólna wartość projektu – 1 527 000,00 zł , w tym środki z budżetu państwa – 763 000,00zł.

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

“Moje Boisko – Orlik 2012″

Jako pierwsi w Województwie Podlaskim otworzyliśmy popularnego „Orlika”. W ramach projektu powstały boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz kontenery socjalno sanitarne. Na otwarciu „Orlika” obecny był Premier Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk oraz Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki.
Wartość inwestycji – 1480 000,00zł ( w tym: 333 000,00zł – środki z budżetu państwa, 333 000,00zł – środki z budżetu województwa podlaskiego).

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

Kompleks boisk rekreacyjno-turystycznych

Kompleks boisk rekreacyjno-turystycznych nad zalewem w Korycinie powstał w 2005 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006, odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zbudowane zostały :
boisko do piłki nożnej , boiska do siatkówki i koszykówki, dwa korty tenisowe, infrastruktura towarzysząca: dojazdy, parking i ciąg pieszo-jezdy, oświetlenia kortów tenisowych, ogrodzenia boiska do piłki nożnej z ławkami, ogrodzenia przy boiskach do siatkówki i koszykówki, sieć wodociągowa do punktów czerpalnych.
Obiekty powstały na byłym, dzikim wysypisku śmieci.
Całkowita wartość inwestycji 633 567,00 zł, środki UE- 355 835,00zł

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

Zalew na Kumiałce w Korycinie

Oddany do użytku w 2002 roku. Obiekt pięknie wkomponowany w koryciński krajobraz, w pobliżu odrestaurowanego w 2013 roku kompleksu parkowo-kościelnego.

Powierzchnia lustra wody – 6 ha, długość linii brzegowej 1000m, średnia szerokość -145m, średnia długość -440m, średnia głębokość-1,65m. Powstała też oryginalna budowla pietrząca , która posiada umocnienia w dnie i na skarpach z koszy siatkowo-kamiennych grubości 50cm., ułożonych na geowłókninie. Nad „zaporą” przebiega kładka o długości 37,6 m.

Ogólny koszt inwestycji – 1 514 000,00zł

Środki na budowę to:

– nagroda w konkursie NFOŚiGW w Warszawie na „Najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową”,

– dotacja WFOŚiGW w Białymstoku,

– dotacja budżetu państwa,

– dotacja NFOŚiGW w warszawie,

– pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku.

Wokół zbiornia powstała infrastruktura: plaża piaszczysta, drewniane stoły i ławki, drewniany pomost i boisko do siatkowej piłki plażowej oraz kładka nad Kumiałką w zwieńczeniu zbiornika.

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

Przedszkole w Korycinie im. Jana Pawła II

Przedszkole w Korycinie nową siedzibę otrzymało w roku szkolnym 2001-2002. Budynek nie spełniał odpowiednich warunków lokalowych i przestrzennych dla trzech oddziałów liczących ogółem 70 dzieci. W okresie lipiec-wrzesień 2002 roku została wykonana termomodernizacja budynku w ramach dużego międzygminnego projektu realizowanego przez Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

Zakres prac objął:

-rozbudowę parteru  o część żywieniową i szatnię,

-modernizację dwóch kondygnacji,

– nadbudowę poddasza użytkowego,

– wymianę stolarki i  docieplenie ścian,   

– wykonanie instalacji c.o., c.w, i elektrycznej,

– instalacje kolektora słonecznego do ogrzania wody,

– budowę kotłowni z piecem na drewno.

Powierzchnia przed rozbudową – 183,10m2 , po rozbudowie -414,50m2.

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text