Konsultacje II

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w II konsultacjach


GMINA KORYCIN

ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
telefon: 857229181
fax: 857229180

e-mail: konsultacje@korycin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie informacji dotyczących procesu konsultacji:
Ewa Michnowicz – Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy.


Projekt Uchwały podlegający konsultacji

1. Prognoza Oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin. 2. Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.  …

Więcej...

Konsultacje społeczne – ankieta

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin   Czy na terenie Gminy Korycin znajduje się odpowiednia ilość terenów z zabudową usługową? □ odpowiednia ilość □ należałoby zwiększyć ilość terenów z zabudową…

Więcej...

Zaproszenie

WÓJT GMINY KORYCIN zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin       W dniach od 23 maja do 13 czerwca 2019 roku zostaną…

Więcej...