Ogłoszenie

Nabór  wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej

     Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie informuje, że Zwiazek ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” – w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.

     Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

    W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Janów i Korycin) zainteresowani usunięciem w 2019/2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag powinni złożyć w biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do dnia 22 listopada  2019 roku, do godziny 15:30

   Złożenie zgłoszenia chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

      W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

     Zgłoszenia chęci udziału w programie należy składać w biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie ,ul. Słowiańska 14 ,od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30-15:30.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

 

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Przewodniczący Związku Gmin
„Kumiałka-Biebrza”

Jerzy Pogorzelski

Plik do pobrania:
Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Janów i Korycin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *