OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje, iż w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korycin na podstawie  uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Korycin  z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin oraz  na podstawie art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2019/2020 składa się  od dnia 2 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r., a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

    Wnioski należy składać w referacie świadczeń  rodzinnych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a w godzinach 7:30 – 15:30.

Plik do pobrania:
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY  KORYCIN z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *