Przetarg nieograniczony ustny

Korycin, dnia 18.03.2019 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

GR.6840.1.2019

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt  Gminy Korycin woj. podlaskie  o g ł a s z a  przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) oznaczonych nr geodezyjnym:

1)  Nr 167/23 o pow.  0,2011 ha, zapisanej w księdze wieczystej   Nr BI1S/00042866/8

Cena wywoławcza – 72 000,00 zł ;  Wadium  –  7200,00 zł

2) Nr 167/25 o pow. 0,2201 ha , zapisanej w księdze wieczystej   Nr BI1S/00042866/8

 Cena wywoławcza  –  75 800,00 zł ;  Wadium  – 7600,00 zł

3) Nr 167/26 o pow. 0,1726 ha, zapisanej w księdze wieczystej    Nr BI1S/00042866/8

Cena wywoławcza –  60 800,00 zł ;  Wadium  –  6100,00 zł

4) Nr 167/27 o pow. 0,1715 ha, zapisanej w księdze wieczystej     Nr BI1S/00042866/8

Cena wywoławcza –  59 700,00 zł ;  Wadium  –  6000,00 zł

5) Nr 167/36 o pow. 0,1135 ha , zapisanej w księdze wieczystej    Nr BI1S/00042866/8

Cena wywoławcza  –  41 500,00 zł ;  Wadium  –  4200,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT.

     Jednocześnie informuje się , że zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego Gmina Korycin zastrzega  prawo do odkupu w terminie 5 lat w przypadku nie rozpoczęcia budowy .

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia  2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie  nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120  najpóźniej  do  dnia 23 kwietnia 2019r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto  Sprzedającego.

      Do wymienionych działek  obowiązuje miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin  zgodnie, z którym  działki te położone są w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN.

     Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic.

     Wpłacone wadia przez uczestników, którzy przetarg wygrają zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz  Gminy  Korycin  jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

     Osobę wyłonioną  w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży  w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr  tel. 85 722-91-95 .

    Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.korycin.pl), prasie (w  Gazecie Współczesnej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                              WÓJT
Mirosław Lech

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin:
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w  pobliżu zalewu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *