Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 lutego 2019 r. o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

WÓJT GMINY KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Korycin dnia  22.02.2019 r.

GR.6840.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

       Wójt Gminy Korycin w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży:

L/p Oznaczenie nieruchomości w/g danych z ewidencji gruntów Przeznaczenie i sposób jego zagospodarowania Pow. działki
w m 2
Położenie i opis nieruchomości Forma
sprzedaży
Cena
sprzedaży w zł netto
  1. Działka nr 167/23

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2011 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

72 000,00
2. Działka nr 167/25

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2201 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

75 800,00
3. Działka nr 167/26

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1726 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

60 800,00
4. Działka nr 167/27

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1715 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

59 700,00
5. Działka nr 167/28

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1703 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

58 000,00
6. Działka nr 167/36

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1135 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

41 500,00
7. Działka nr 167/29

KW Nr BI1S/00042866/8

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1692 Korycin,  ul. Słowiańska, w pobliżu zalewu, działka nie zabudowana Przetarg ustny

nieograniczony

57 000,00

Zgodnie z art. 34 wyżej wymienionej  ustawy osobom:

którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów , oraz które są poprzednimi właścicielami pozbawionymi prawa własności tych nieruchomości  przed 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercami, służy pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216A, wyżej cytowanej ustawy, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie tj. do dnia 15 marca 2019 roku, za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

       W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  stosuje się kolejność wyżej wymienioną.

       Szczegółowych informacji o nieruchomości  zamieszczonej w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, pok. 7, przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 85 7229195                                                                        

WÓJT
Mirosław Lech

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *