INFORMACJA

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

Korycin, dnia 05.02.2019 r.

IN.6733.2.2018

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

     Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lutego 2019 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii podziemnej SN oraz elektroenergetycznej linii podziemnej nN, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 40/3, 40/9, 50, 59 obręb Białystoczek, gmina Korycin oraz na działce o numerze ewidencyjnych gruntów 159/1, 162/2, 234 w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.

Decyzja została wydana dla:  PGE Dystrybucja, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

                                                                                           WÓJT
                                                                                    Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *