Informacja dot. Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023

INFORMACJA
Wójta Gminy Korycin o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023

      Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Korycin z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023 informuję o wszczęciu procedury konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Korycin w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023.

     Konsultacje prowadzone będą od 8 do 23 stycznia 2019 roku. Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin: www.korycin.pl. Uwagi i opinie odnośnie projektu należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, drogą pocztową bądź elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@korycin.pl (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Korycin w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023 wraz z załącznikiem (PDF).
  2. Formularz zgłaszania opinii (PDF).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *