Powstaje plac zabaw przy przedszkolu w Korycinie

     Trwają prace przy budowie placu zabaw, zlokalizowanego na działce leżącej tuż obok rozbudowanego przedszkola w Korycinie.

     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycin, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański” o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Korycinie”.

      Działkę Towarzystwu nieodpłatnie przekazała Gmina Korycin. Plac zabaw będzie otwarty i dostępny bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców gminy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

      Nowy plac zabaw będzie kolejnym tego typu rekreacyjnym miejscem wypoczynku dla naszych mieszkańców. Dzieci i młodzież mogą już teraz korzystać z przestrzeni zabawowej na Rynku w Korycinie oraz dwóch placów zabaw zlokalizowanych na terenie przy zalewie w Korycinie, z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych oraz mini golfa.

     Koszt zadania wynosi 229 939 zł i w całości sfinansowany będzie ze środków unijnych. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *