INFORMACJA

     Od 1 lutego 2018 roku Gmina Korycin wspólnie z partnerem – administracją samorządu Birštonas na Litwie rozpoczęła realizację projektu pt „Życie jak teatr – współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” w ramach Programu INTERREG  LITWA – POLSKA  (V-A). Projekt skierowany jest do seniorów po obu stronach granicy, a jego cele to:
– poprawa transgranicznej oferty społecznej i kulturalnej starzejącego się społeczeństwa,
– aktywizacja i integracja seniorów pogranicza w celu lepszej spójności społecznej,
– wzmocnienie i promowanie polityki aktywnego starzenia się w obszarze transgranicznym,
– wzmocnienie współpracy instytucji kultury i spójności społecznej pogranicza.

     W ramach ww. projektu seniorzy z gminy Korycin i rejonu Birštonas będą mogli uczestniczyć w warsztatach teatralnych przygotowując wspólnie spektakl, który następnie zostanie zaprezentowany  publiczności w Korycinie (polska) i w Birštonas (Litwa). W ramach projektu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt oświetleniowo – nagłośnieniowy, który znacznie umożliwi przygotowanie spektaklu.

    Całkowity budżet projektu wynosi 49 910,00 EUR, a dofinansowanie z ERDF to 42 423,49 EUR (85%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *