O G Ł O S Z E N I E

Korycin dn. 07.02.2018 r.

GR.6840.9.2017

  Wójt Gminy Korycin  ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem budynku „Kiosku” (była kwiaciarnia) o pow. użytkowej   19,48 m 2  położonego w  Korycinie  przy ul. Knyszyńskiej 2a  z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gospodarczej  od dnia 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r. po pisemnym nieograniczonym przetargu na w/w budynek przeprowadzonym dnia 05.02.2018 r.

     Cena wywoławcza czynszu  za budynek wynosi  220,00 zł  netto miesięcznie. Opłaty z tytułu ogrzewania , dostawy energii elektrycznej,  wody, telefonu, utrzymania porządku, opłaty za odpady i  ścieki nie wchodzą  w cenę w/w stawki czynszu.

      Przetarg odbędzie  w  dniu  27 lutego 2018r. do godz. 11 00  w siedzibie Urzędu  Gminy Korycin .

Każdy z oferentów może zapoznać się z treścią złożonych równorzędnych ofert.

Z osobą wyłonioną w wyniku przetargu zostanie zawarta umowa najmu na ww. budynek

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr  tel. 85 722-91-95 .

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin (www.korycin.pl),  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                              Z up. WÓJTA
Tamara Sokołowska
SEKRETARZ GMINY

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *