Informacja

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2018/2019

        Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 w związku z art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Ciąg dalszy Zarządzenia znajduje się w BIP-e Urzędu Gminy Korycin – zakładka – Zarządzenia –  Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego VII kadencji (2014-2018)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *