TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH, SEGREGOWANYCH I POPIOŁU Z TERENU GMINY KORYCIN w I-VI 2018 r.

      Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” tj. firmą BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły.

      Powyższa umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 883 872,00 zł. Za jeden rok wynagrodzenie wynosi 441 936,00 zł.

Porównując lata poprzednie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów rośnie. W latach ubiegłych opłaty kształtowały się następująco:

– II półrocze 2013 r. – 313 283,50 zł
– 2014 r. – 323 935,20 zł
– 2015 r. – 414 067,68 zł
– 2016 r. – 422 366,40 zł

           W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin oraz z PSZOK w Korycinie.

       Zgodnie z postanowieniami umowy z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach – odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem;
2) odpady selektywne tj. :
– tworzywa sztuczne, metale i puszki aluminiowe gromadzone w workach żółtych – odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– szkło gromadzone w workach zielonych – odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– papier i tektura gromadzone w workach niebieskich – odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– popiół gromadzony w workach szarych – odbierany 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym tj. w miesiącach: X, XI, XII, I, II, III, IV. Ponadto popiół będzie odbierany poza sezonem grzewczym  1 raz w miesiącu tj. w V, VI i IX – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

     Zostanie również zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrozłomu w ramach tzw. „wystawki” w miesiącu maju. Każdy będzie mógł wystawić tego rodzaju odpad przed posesją w dniu odbioru.

       Harmonogramy odbioru każdego rodzaju odpadu będą dostępne w Biuletynie informacji publicznej Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” na stronie zg-kumialka-biebrza.pbip.pl, na stronach internetowych gmin: Janów i Korycin oraz będą zostawiane tradycyjnie w formie pasków przy odbiorze odpadów.


W przypadku braku odbioru odpadów we wskazanym terminie proszę dzwonić pod nr tel.
85 871 22 15 – biuro Związku Gmin  „Kumiałka-Biebrza”. Harmonogram dostępny jest na stronie: http://zg-kumialka-biebrza.pbip.pl w menu „Gospodarka odpadami komunalnymi „.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *