Informacja

Korycin, dnia 06.10.2017 r.

IN.6733.5.2017

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

     Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z dnia 05.02. 2015r.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2017 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowo – napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV, na działkach o nr geod. 3/2; 3/3 i 3/4  w obrębie Wyłudki,  gmina Korycin.

Decyzja została wydana dla:  EMER’’ sp. z o.o. spółka komandytowa Wyłudki  4,  16-140 Korycin.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *