Składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 124 /2017 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

      Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz § 4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż wnioski o przyznanie pomocy finansowej uczniom w roku szkolnym 2017/2018 będą przyjmowane w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie w terminie do dnia 25 września 2017 roku włącznie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457).

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *