Ogłoszenie na przetarg nieograniczony ustny – sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie

Korycin dn. 25.07.2017  r.

GR. 6840.6.2017

O G Ł O S Z E N I E

      Wójt  Gminy Korycin woj. podlaskie  o g ł a s z a  przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korycinie przy ul. Królowej Bony i ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) oraz lokalu mieszkalnego w Zabrodziu,  oznaczonych nr geodezyjnym:

1)  Nr 167/23 o pow.  0,2011 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  57 270,00 zł;  Wadium  – 5800,00 zł

2) Nr 167/24 o pow. 0,2490 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza –  70 189,00 zł;  Wadium  – 7100,00 zł

3) Nr 167/25 o pow. 0,2201 ha, zapisanej w księdze wieczystej   Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  60 763,00 zł;  Wadium  – 5400,00 zł

4) Nr 167/26 o pow. 0,1726 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza –  47 650,00 zł;  Wadium  – 4800,00 zł

5) Nr 167/27 o pow. 0,1715 ha, zapisanej w księdze wieczystej  Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza –  47 656,00 zł;  Wadium  – 4800,00 zł

6) Nr 167/36 o pow. 0,1135 ha, zapisanej w księdze wieczystej   Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  33 414,00 zł;  Wadium  – 3400,00 zł

7)  Nr 167/55 o pow.  0,1704 ha, zapisanej w księdze wieczystej    Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  49 518,00 zł;  Wadium  – 5000,00 zł  

8) Nr 167/67 o pow. 0,2044 ha, zapisanej w księdze wieczystej   Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  57 845,00 zł;  Wadium  – 5800,00 zł

9) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku „Domu Nauczyciela” we wsi Zabrodzie 1a o pow. użytkowej 71,04 m2 wraz z udziałem w prawie własności do gruntu działki nr 68/2 o pow. 1249 m2  zapisany w księdze wieczystej Nr BI1S/0008818/7.
Cena wywoławcza  –  81 170,00 zł ;  Wadium  – 8 200,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT do działek pozycja 1- 8.

    Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego Gmina Korycin zastrzega prawo do odkupu w terminie 5 lat w przypadku nie rozpoczęcia budowy do działek pozycja 1- 8.

     Przetarg odbędzie się 31 sierpnia  2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie, nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120, najpóźniej  do  dnia 28 sierpnia 2017r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto  Sprzedającego.

     Do działek poz. 1- 8  obowiązuje miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin,  zgodnie z którym działki te położone są w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN, natomiast do nieruchomości w Zabrodziu brak jest plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.

     W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który przetarg wygra, wadium ulega przepadkowi.

     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, tel. 85 722-91-95.

                                                                                   WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *