Informacja PGE o planowanych wyłączeniach prądu

   PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu działania Oddziału.
Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, a dostęp do niej jest coraz częściej traktowany jako jedno z podstawowych praw człowieka, staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.
O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono Mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas informowaliśmy Odbiorców energii elektrycznej za pomocą ogłoszeń rozwieszanych na obszarze wyłączeń oraz umieszczając informację o planowanych wyłączeniach na stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że ulotki rozwieszane w terenie są w ich opinii niepraktyczne i nie zawsze spełniają swoje zadanie. Prosimy Państwa o zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji o planowych wyłączeniach prądu lub dodanie linku (http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach), który będzie przekierowywał Odbiorcę na naszą stronę Internetową, gdzie na bieżąco umieszczane są komunikaty. Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień – w każdy wtorek. Zapraszamy tez Państwa do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można dokonać poprzez zakładkę www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach a następnie wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie. Z tej formy mogą też korzystać Odbiorcy energii elektrycznej, którzy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z informacją o możliwych na danym obszarze, planowych przerwach w dostawie energii – dla konkretnej lokalizacji, do której się zapiszą.

Z poważaniem,
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Dyrektor Generalny Oddziału
Jarosław Dzięgielewski

W razie ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt:
Urszula Kosicka
Specjalista ds. komunikacji
85 740 5154, e-mail: Urszula.Kosicka@pgedystrybucja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *