Informacja

Korycin, dnia 18.04.2017 r.

IN.6733.1.2017

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

   Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z dnia 05.02. 2015 r.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę  napowietrznej i kablowej linii SN, słupowej stacji transformatorowej oraz  linii kablowej i napowietrznej nN, na działkach o nr geod. 25; 27; 29; 30; 41; 31; 45; 46; 83/1; 176; 32; 33 i 34/2  w obrębie Ostra Góra,  gmina Korycin, na działkach o nr geod. 1/6 i 1/7  w obrębie Sitkowo,  gmina Janów i na działkach o nr geod. 81/5; 81/4 i 81/7  w obrębie Białousy, gmina Janów

Decyzja została wydana dla PGE Dystrybucja, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *