Informacja

     W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy o zachowaniu szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w swoich gospodarstwach. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) nakazał wprowadzić szczególne środki ostrożności. Z przeprowadzonych lustracji w terenie wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu zastosowali się do środków ostrożności.

       W sytuacji wystąpienia ogniska posiadacze drobiu, którzy nie stosują się do zaleceń nie będą mogli uzyskać odszkodowania z tytułu uboju tych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej ani rekompensat.

            W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców województwa podlaskiego, a także hodowców z prośbą o bezwzględnej konieczności przestrzegania podstawowych obowiązków, w tym m. in.:
1. Należy unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami dzikich ptaków;
2. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed  kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami;
3. Chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta;
4. W przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
5. Zaleca się w miarę możliwości wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób;
6. Osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają używać odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego budynku;
7. Zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;
8. Zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności.

   Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych.

      Z głównych objawów HPAI u drobiu są depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusami Al, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

    O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta, Burmistrza bądź sołtysa.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *