Informacja Wójta Gminy Korycin

      Informacja Wójta Gminy Korycin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności:

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego 1-10 marca 2017 r.
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP Przedszkole

Od 17 do 24 marca 2017r.

I kl. SP

Od 8 do 24 marca 2017r

Do 29 maja 2017r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności o których mowa w art.20u ust.7 ustawy Do 31 marca 2017r. Do 30 maja 2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 10 kwietnia 2017r. W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy
 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia Do 14  kwietnia 2017r. W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2017r. do godz. 14.00 Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym
 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

WÓJT
Mirosław Lech

 Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content