Korycin
15°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 77%
wiatr: 5m/s zach. - płd. zach.
Max: 14 • Min: 13
20°
Wt
24°
Śr
25°
Czw
26°
Pt
Weather from OpenWeatherMap

Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania

„Spotkanie informacyjno – szkoleniowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Korycinie dnia 26.06.2018 r. o godzinie 9:00” Pliki do pobrania: 1. Program spotkania. 2. Formularz zgłoszeniowy – Korycin. 3. Terminarz spotkań.…

Więcej...

SUSZA ROLNICZA

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach potwierdził wystąpienie na terenie Gminy Korycin suszy rolniczej. Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych zostaną udostępnione i będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Korycin od dnia 26 czerwca 2018 r.…

Więcej...

Informacja

      Informacja Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Suwałkach z dnia 17 kwietnia 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu – udzielenie kredytu

Dz.U./S S76 19/04/2018 169336-2018-PL – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169336-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Korycin: Usługi udzielania kredytu 2018/S 076-169336 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin.

Dz.U./S S70 11/04/2018 154627-2018-PL – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154627-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Korycin: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2018/S 070-154627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

   Korycin dn. 05.04.2018 r.        Wójt  Gminy Korycin  informuje, że   Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił konkurs dotyczący dofinansowania  zadań  związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest w 2018 roku.  …

Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

Korycin dn. 04.04.2018 r. WÓJT GMINY KORYCIN GR. 6220.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu    W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO –…

Więcej...

Obwieszczenie

Plik do pobrania: Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w gminie Korycin.…

Więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański        Ruszyły kolejne dwa nabory wniosków, w których do rozdania jest blisko 1,5 mln zł. Wsparcie  skierowane…

Więcej...

BŁOTNA LIGA MISTRZÓW W KORYCINIE

     Gmina Korycin, która od wielu lat jest stolicą przepysznego sera korycińskiego i najsmaczniejszych na świecie truskawek, wkrótce stanie się również centrum najbardziej ekstremalnej wersji piłki nożnej czyli piłki błotnej.       Pierwszy krok już…

Więcej...

INFORMACJA

    Od 1 lutego 2018 roku Gmina Korycin wspólnie z partnerem –  administracją samorządu  Birstonas  na Litwie  rozpoczęła realizację  projektu  pt „Życie jak teatr – współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” w ramach Programu  INTERREG LITWA…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dnia 1 marca 2018 r. GMINA KORYCIN GR.6131.3.2018 O G Ł O S Z E N I E       Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (suche, rąbane), liściastego: brzoza, dąb, wierzba, pozyskanego w ramach…

Więcej...

OGŁOSZENIE

Korycin, dnia 16 .02.2018 r. GR.6840.6.2017 O G Ł O S Z E N I E          Wójt Gminy Korycin informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a odbędzie…

Więcej...

Wieści z Brukseli

       W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2018 roku Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin uczestniczył w Brukseli w wielu ważnych i ciekawych spotkaniach, podczas których były poruszane m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem samorządów…

Więcej...

Informacja

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych…

Więcej...

Informacja – „Bony na szkolenia”

      W ramach projektu „Bony na szkolenia” dostępne będą kursy języków obcych, szkolenia informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta, powiatu białostockiego i sokolskiego (w tym…

Więcej...

Informacja

    Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na terenie powiatu sokolskiego uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.: 1) w Sokółce – w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 – porad…

Więcej...

Ogłoszenie

Korycin dnia 14.12.2017 r. GR.6840.9.2017 O G Ł O S Z E N I E             Wójt Gminy Korycin w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami…

Więcej...

50-lecie małżeństwa – Złote Gody

     W dniu 19 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, by świętować Złote Gody spotkali się  małżonkowie, których 50-lecie małżeństwa przypadło w 2016 i 2017 roku.  Słowa uznania do jubilatów…

Więcej...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

GMINA KORYCIN W PROJEKCIE E-MOCNI: ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA! W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać…

Więcej...

Regionalny System Ostrzegania

          Regionalny System Ostrzegania to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Dla potrzeb…

Więcej...